Your search results

Nhân viên bán hàng–Con đường tới Thành công

Mỗi nhân viên bắt đầu với cơ chế 70/30. Có nghĩa là với mỗi đơn hàng bạn đạt được, bạn sẽ thu về 70% hoa hồng và 30% còn lại công ty sẽ nhận.

Dựa trên hoa hồng tích lũy đạt được, mỗi nhân viên sẽ phấn đấu tiến tới cơ chế hoa hồng cao nhất tại Tập đoàn Huttons Vietnam (HVNC) và được nhận 90% hoa hồng cho mỗi hợp đồng.

Tuyển dụng

Sau khi đạt được Cơ chế 80/10, bạn sẽ bắt đầu xây dựng một nhóm cho mình với

Điều này có nghĩa là đối với một nhân viên trực tiếp mới (Cấp 1) gia nhập vào công ty với cơ chế 70/30, bạn sẽ được nhận 10% phụ trợ (10% hoa hồng nhân viên thu được). Và kết quả là họ sẽ tiến đến cơ chế cao nhất là 90/10, bạn sẽ thu về 2% phụ trợ (2% hoa hồng nhân viên thu được).

Và nếu nhân viên (Cấp 1) tiến hành tuyển dụng một nhân viên khác (Cấp 2). Mỗi phần hoa hồng thu được của nhân viên Cấp 2 sẽ giúp bạn thu về một phần trăm trong khoảng từ 5%-1%.

Chuyên viên dự án

Thành viên cốt lõi – Trưởng nhóm – Thành viên phụ trách dự án (PIC)

Tham gia vào dự án và giành vị trí lãnh đạo như Thành viên phụ trách dự án để nhận phần phụ trội khi các thành viên kí kết được hợp đồng.

Ở vai trò Trưởng Nhóm, khi bất kỳ thành viên nào của nhóm bạn ký kết được một hợp đồng, bạn sẽ nhận được một phần phụ trội tùy thuộc vào từng dự án.

Ở vai trò người phụ trách (IC), khi bất kỳ thành viên nào của nhóm bạn ký kết được một hợp đồng, bạn sẽ nhận được một phần phụ trội tùy thuộc vào từng phần dự án.

Sự thăng tiến của Trưởng nhóm

Bởi vì việc phụ trợ chỉ cho phép cao nhất đến cấp 2, khi nhóm của bạn lớn mạnh đến nỗi hình thành đến cấp 3 hoặc cấp 4 thì sẽ ra sao? Bạn sẽ kiếm được một phần chia lợi nhuận của công ty khi bạn đã giành được vị trí lãnh đạo.

Join Huttons Vietnam Now!! Be your own Boss
Simply fill up the necessary portion to join us Today.
Send
Hãy gia nhập Huttons Việt Nam ngay bây giờ!!! Để làm chủ chính mình.
Điền thông tin dưới đây để trở thành thành viên của chúng tôi hôm nay.
Send
Get A Free Copy Now !! E-Brochure and E-Floorplan
Simply fill up the necessary portion to get Access to FREE E-Brochure and FloorPlan.
Send
Nhận thông tin miễn phí ngay bây giờ Nhận Star Buy List – những căn hộ nên mua nhất của dự án
Điền vào đây để nhận thêm thông tin về dự án và sơ đồ nhà miễn phí
Send
Send